Eerste raad

Het kantoor doet mee aan de actie "eerste raad".

Voor een raadpleging van ongeveer een half uur betaalt u € 35.00 

Een korte bespreking kan u veel zorgen sparen.

 

Rechtsbijstandsverzekering

Mogelijk heeft u een rechtsbijstandsverzekering (afzonderlijk, samen met uw auto-, familiale- of brandverzekering). Deze komt mogelijk tussen in de betaling van de kosten en erelonen van de door u gekozen advocaat. 

De keuze van raadsman is altijd vrij. De verzekeringsmaatschappij of uw makelaar kan u dan niet verplichten tot een bepaalde advocaat.

Het is dan ook nuttig om bij de eerste consultatie deze polissen even mee te brengen.  De kans dat u rechtsbijstandverzekering heeft die bij een ongeval en of verkeersovertreding tussenkomt, is zeer hoog.

Erelonen

Het normale uurtarief bedraagt €125,00 per uur.

In dringende gevallen en in het weekend wordt € 150,00 per uur aangerekend.

Voor de duur van verplaatsingen wordt de helft van het geldend uurtarief in rekening gebracht.

In het ereloon zijn de de bureelkosten niet inbegrepen.

Bureelkosten

Openen  dossier    €  50,00
Dactylo  per pagina  €  11,00
Fotocopie, binnenkomende fax of email  per pagina  €    0,45
Verplaatsingen  per kilometer  €    0,65
Aangetekende brief  per zending  €    5,00

 

 

 

 

Deze kosten zijn exclusief btw (21%)

Bijkomende kosten, zoals deze verbonden aan tussenkomst van een derde (bvb gerechtsdeurwaarder), de aflevering documenten of akten (b.v. getuigschriften van woonst, eigendomsbewijs, kadaster, ...) en gerechtskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

Behoudens afwijkende, schriftelijke afspraken worden deze tarieven gehanteerd.

 

Voorschotten & Provisies

Alvorens de werkzaamheden aan te vatten zal het kantoor de betaling van een voorschot vragen, dit om de eerste kosten te dekken.

In de loop van de behandeling van het dossier kunnen er bijkomende voorschotten gevraagd worden.