Adminstratief recht

Arbeidsrecht en Sociaal recht

Arbeidsovereenkomsten en ontslagrecht.
Uitkeringen naar aanleiding van werkloosheid, ziekte, ....
Pensioenrechten
Uitkeringen naar aanleiding van beroepsziekte, handicap, ....

Auteursrechten, intellectuele rechten, ...

Bouwrecht

 

Burgerlijk Recht

Huur, koop - verkoop, consumentenrecht,  contracten, ....

Handels- en Ondernemingsrecht

Jeugdrecht

Letselschade

Bijstand inzake vordering met betrekking tot recuperatie van alle types schade geleden naar aanleiding van ongevallen e.d.
Zoals lichamelijke schade, morele schade, gevolgschade e.d.

Personen- en Familierecht

Huwelijk, echtelijke moeilijkheden, afstamming, adoptie, ..
Echtscheiding, vereffening en verdeling na echtscheiding, ...
Schenkingen & testamenten
Erfrecht

Strafrecht

Vennootschapsrecht - Verenigingen

V.Z.W.
Vennootschappen met rechtspersoonlijkheid zoals de N.V., B.V.B.A., C.V.B.A. e.d.
Stichtingen,
Verenigingen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid

Verkeersrecht

Verzekeringenrecht

Vreemdelingenrecht

toegang, verblijf,  gezinshereniging
tewerkstelling, zelfstandige activiteiten, vennootschappen
nationaliteit
asiel, regularisaties