Burgerlijk Recht

- Eigendom en zakelijke rechten,

- Vruchtgebruik, recht van bewoning,

- Koop en verkoop,

- Huurovereenkomsten (woning, handel, studenten, ...)

- Mede-eigendom en appartementenrecht

- Overeenkomsten en verbintenissen