Handelsrecht

- rechtsverhoudingen tussen handelaren,

- facturen, boekhouding, ...