Vennootschapsrecht

- oprichting, begeleiding van een V.Z.W.

- Een Naamloze Vennootschap,  een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, een Coöperartieve Vennootschap, een eenmans vennootschap ...

- Vereniging of vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid.

- Algemene vergadering

- Bestuurdersaansprakelijkheid, discussies tussen vennoten, ...